0265 772 352
attsasighisoara@yahoo.com
Str. Calea Baratilor
547025 Albesti, Mures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Societatea Apa Termic Transport S.A.       Societatea Comerciala Apa Termic Transport S.A. asigura transportul public local de persoane prin servicii regulate in municipiul Sighisoara, acesta fiind unul din primele orase ale tarii care au introdus transportul public de calatori. Primele autobuze au inceput sa circule in toamna anului 1957 cand, la concurenta cu trenul de pe linia ferata ingusta Sighisoara-Agnita (pusa in circulatie in noiembrie 1898 si desfiintata la 1 iunie 1965), doua autobuze transportau calatori pe traseul Gara - Ana Ipatescu, traseul fiind comun pentru cele doua mijloace de transport.
       Societatea Comerciala Apa Termic Transport S.A. este constituita si functioneaza in baza Legii nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome si a Hotararii Consiliului Local al municipiului Sighisoara nr. 9/26.02.1998 privind reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara, prin care s-a aprobat infiintarea S.C. Apa Termic Transport S.A., avand capital integral de stat.
Cadrul legal de functionare a societatii este completat de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata, O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificari si completari ulterioare, si Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
       In conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. Apa Termic Transport S.A. s-a constituit pe perioada nedeterminata, capitalul social fiind divizat in 46.119 actiuni nominative cu o valoare nominativa de 10 RON fiecare. Actiunile sunt detinute in totalitate de Statul Roman, drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de actionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara.
       Conform prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Apa Termic Transport  S.A. , 2. Actiunile sunt detinute in totalitate de catre Statul Roman, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic: Consiliul Local Sighisoara. Organul de conducere a societatii este Adunarea Generala a Actionarilor. Aceasta decide asupra activitatii si asigura politica economica si comerciala a societatii.

       Obiectul de activitate al societatii il constituie serviciile de utilitate publica care se desfasoara conform Contractelor de delegare a gestiunii incheiate intre Municipiul Sighisoara si S.C. Apa Termic Transport S.A. si anume:
       1. Contract de delegare directa a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriala de competenta a Municipiului Sighisoara nr. 19891/14.07.2021;
       2. Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in Municipiul Sighisoara nr. 6641/12.03.2018;
       3. Contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a fondului locativ si spatii cu alta destinatie decat locuinta aflate in domeniul privat al Municipiului Sighisoara si in domeniul privat al statului nr. 18300/27.06.2018.

       Dintre serviciile mentionate, transportul public local de calatori prin curse regulate in municipiul Sighisoara reprezinta activitatea de baza a societatii.
       Serviciile de utilitate publica delegate societatii Apa Termic Transport S.A. de catre Consiliul Local Sighisoara sunt servicii publice destinate atat colectivitatii in ansamblu (transportul public local, iluminatul public), cat si satisfacerii directe si in mod individual a unor cerinte specifice ale persoanelor care ocupa imobile din Fondul locativ de stat in baza unui contract de inchiriere cu societatea noastra (lucrari de intretinere).
       Serviciile prestate de S.C. Apa Termic Transport S.A. satisfac cerintele cantitative si calitative ale beneficiarilor, in conformitate cu  prevederile contractuale. Astfel, societatea asigura functionarea optima a serviciilor delegate, in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele de organizare si functionare.
Str. Calea Baratilor
547025 Albesti, Mures
.